Dziś jest: Środa 20 września 2017, imieniny: Filipiny i Eustachego

Struktura oragnizacyjna urzędu gminy

 

WÓJT GMINY

Wójt Gminy

Lech Puzdrowski

91 38 77 226

SEKRETARZ

Sekretarz Gminy;

kadry, oświata, archiwum zakładowe

Sylwia Jankowska

91 38 77 225

sekretarz@karnice.pl

 

REFERAT PLANOWANIAI FINANSÓW

Skarbnik Gminy

Maria Błażkowska

skarbnik@karnice.pl

9138  680 19

KSIĘGOWOŚĆ

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Maria Hałuszczak

 

 

9138  680 19

fn@karnice.pl

 

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Anna Stawicka

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Aneta Iwińska

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Maria Stefańska

PODATKI

Inspektor ds. księgowości podatkowej

Marzena Wypyszewska

  

91 38 77 223

podatki@karnice.pl

 

Inspektor ds. księgowości podatkowej

Anna Wołodkiewicz

Inspektor ds. księgowości podatkowej

Beata Kaczmarek

REFERAT ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNY

SEKRETARIAT

Samodzielny referent

 

Sekretarka

Małgorzata Rudź

Katarzyna Krzymińska

91 38 77 220

ug@karnice.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik USC, ewidencja ludności, dowody osobiste

Dagmara Kozaczek

 

91 38 77 228

usc_el@karnice.pl

Zastępca Kierownika USC

Mirosława Stankiewicz

ROLNICTWO

 

Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa

Andrzej Bień

 

91 38 77 224

czkkarnice@wp.pl

 

 

91 38 77 227 

bgk@karnice.pl

 

91 38 77 227  

zp_pp@karnice.pl 

91 38 77 224 

gg@karnice.pl

PLANOWANIE PRZESTRZENNE,

BUDOWNICTWO, INWESTYCJE,DROGI

Młodszy referent. ds. planowania przestrzennego, budownictwa, inwestycji i dróg

Grzegorz Smal

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

DECYZJE ŚRODOWISKOWE

Podinspektor ds. zamówień publicznych i decyzji środowiskowych

Radosław Borowy

NIERUCHOMOŚCI

GRUNTY

Inspektor ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami

Joanna Strojek

RADA GMINY

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy

 

Mirosława Stankiewicz

 

91 38 77 228

br_dg@karnice.pl

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Inspektor ds. działalności gospodarczej

zezwolenia na alkohol

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

 

Andrzej Bień

91 38 77 224

czkkarnice@wp.pl

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

ŚRODKI POMOCOWE

Podinspektor ds. środków pomocowych

Maciej Emski

 

promocja@karnice.pl

 

91 38 77 229

   

OBSŁUGA INFORMATYCZNA I PROMOCJA 

Informatyk 

Marek Brej

 

 

91 38 77 229

informatyk@karnice.pl

 

     

ODPADY KOMUNALNE

OCHRONA ŚRODOWISKA

Inspektor ds. ochrony środowiska i odpadów komunalnych

 

w/z Agnieszka Chmielecka

91 38 77 222

a.chmielecka@karnice.pl