Dziś jest: Niedziela 23 lipca 2017, imieniny: Bogny i Apolinarego

Struktura oragnizacyjna urzędu gminy

 

WÓJT GMINY

Wójt Gminy

Lech Puzdrowski

91 38 77 226

2

SEKRETARZ

Sekretarz Gminy;

kadry, oświata

Sylwia Jankowska

91 38 77 225

sekretarz@karnice.pl

 

5

REFERAT PLANOWANIAI FINANSÓW

Skarbnik Gminy

Maria Błażkowska

skarbnik@karnice.pl

9138 77 222

3

KSIĘGOWOŚĆ

Insp. ds. księgowości budżetowej

Maria Hałuszczak

 

 

91 38 77 222

fn@karnice.pl

 

 

 

3

Insp. ds. płac

Anna Stawicka

Referent ds. księgowości budżetowej

Aneta Iwińska

mł. referent ds. rozliczeń

Maria Budzyńska

PODATKI

Insp. ds. wymiaru podatku

Marzena Wypyszewska

  

91 38 77 223

podatki@karnice.pl

 

 

 

7

Insp. ds. księgowości podatkowej

Anna Mikulska

kasjer

Beata Kaczmarek

SEKRETARIAT

Sekretarka

Małgorzata Rudź

91 38 77 220

ug@karnice.pl

1

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kier. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste

Dagmara Kozaczek

 

91 38 77 228

usc_el@karnice.pl

 

4

Zastępca Kierownika USC

Mirosława Stankiewicz

ROLNICTWO

Isnp. ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska

Andrzej Bień

 

91 38 77 224

czkkarnice@wp.pl

 

 

91 38 77 227 

bgk@karnice.pl

 

91 38 77 227  

zp_pp@karnice.pl 

91 38 77 224 

gg@karnice.pl

 

 

 

 

 

8

BUDOWNICTWO

DROGI

Insp. ds. budownictwa, inwestycji i dróg

Janusz Ławruszko

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

referent ds.zamówień publicznych i gospodarki przestrzennej

Radosław Bogdański

NIERUCHOMOŚCI

Insp. gospodarki gruntami i nieruchomościami

Joanna Strojek

RADA GMINY

Insp. ds. obsługi Rady Gminy

 

Mirosława Stankiewicz

 

91 38 77 228

br_dg@karnice.pl

 

 

4

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Insp. ds. działalności gospodarczej

zezwolenia na alkohol

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Insp. ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

 

Andrzej Bień

91 38 77 224

czkkarnice@wp.pl

8