Dziś jest: Niedziela 19 listopada 2017, imieniny: Elżbiety i Seweryna

Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie opinii na temat Rocznego programu współpracy Gminy Karnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”, które przeznaczone są do realizacji w II półroczu  2017 r. w drodze zlecenia.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”, które przeznaczone są do realizacji w I półroczu  2017 r. w drodze zlecenia. - nowe

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”, które przeznaczone są do realizacji w I półroczu  2017 r. w drodze zlecenia.

 

Organizacje pozarządowe

Projekt  Programu współpracy Gminy Karnice z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

 

Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Karnice z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

 

Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Karnice z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016