Dziś jest: Poniedziałek 22 stycznia 2018, imieniny: Anastazji

Rozwój gospodarczy

Gmina Karnice nie posiada na swym obszarze przedsiębiorstw przemysłowych. Duże areałowo państwowe gospodarstwa rolne zostały rozwiązane, wskutek przemian polityczno-gospodarczych lat 90-tych. Pozostałe po nich ziemie zostały przejęte przez Agencję Nieruchomości Rolnych lub wydzierżawione. Gmina jednak nie straciła swojego rolniczego charakteru. Wciąż na jej obszarze dominuje rolnictwo, tylko w większości przypadków nie stanowi już jedynego źródła utrzymania mieszkańców. Bliskość Morza Bałtyckiego umożliwia mieszkańcom Gminy Karnice dodatkową pracę w sąsiedniej Gminie Rewal. Wielu postawiło na kreatywność i rozpoczęło z sukcesem własne działalności gospodarcze działające głównie w branży budowlanej, handlowej, transportowej oraz usługowej.

Gmina Karnice z racji swojego usytułowania geograficznego (2 km od Bałtyku), posiada duże możliwości rozwoju w kierunku turystyki wiejskiej (agroturystyki). Od 2007 roku zaobserwować można proces przekształcania tradycyjnych gospodarstw rolnych w gospodarstwa częściowo agroturystyczne. Punkty tego typu turystyki powstały w Pogorzelcy, Lędzinie, Konarzewie, Ninikowie. Oprócz ekologicznie czystego powietrza, lokalizacji oddalonej od aglomeracji miejskiej, gospodarstwa oferują zdrową żywność zaakcentowaną regionalnymi smakami, wytwarzaną na miejscu, a także możliwość przyjrzenia się pracy zgodnej z tradycyjnym rolnictwem „wsi polskiej”. Coraz szersza rzesza turystów korzysta z usług proponujących tego typu wypoczynek, gdzie można na wczasy zabrać swojego czworonożnego pupila, przejechać się bryczką i planować wycieczki rowerowe oraz długie spacery po lesie.

W Gminie Karnice prowadzone jest szereg inwestycji zainicjowanych przez władze gminne. Obecnie budowane są świetlice środowiskowe w Dreżewie, Węgrzynie, Skrobotowie oraz intensywnie prowadzona jest odnowa już istniejących; w Paprotnie, Gminnego Klubu Kultury w Karnicach.W 2009 roku zostały odnowione świetlice w Czaplinie Wielkim oraz w Ninikowie.
Budowa świetlicy w Ciećmierzu została zakończona w 2007 roku, natomiast generalne remonty przeprowadzono także w świetlicach w Cerkwicy, Konarzewie, Niczonowie.
Wymieniając większe inwestycję, jakie zostały przeprowadzone w ostatnich latach nie sposób nie wspomnieć o okazałej hali sportowej, która wraz z boiskiem typu „ORLIK 2012”, stanowi gminny kompleks sportowy.Hala posiada pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę nożną, ręczną, siatkówkę, koszykówkę. Boisko również spełnia wymogi do uprawiania innych dyscyplin sportowych w tym unihokej czy tenis. Dodatkowym wyposażeniem obiektu jest siłownia, gdzie zarówno miejscowi jak i przyjezdni ćwiczą swoją tężyznę fizyczną. Karnicka hala w okresie letnim spełnia funkcję bazy treningowej dla sekcji sportowych przyjeżdżających z kraju.

Przy Szkole Publicznej w Cerkwicy latem 2009 roku wybudowano boisko z nawierzchnią sztuczną, dodatkowo wzbogacone w plac zabaw dla najmłodszych.

W Gminie Karnice sukcesywnie odnawiane są bądź budowane nowo drogi gminne: w 2007 roku została wyremontowana droga relacji Skrobotowo-Kusin oraz droga ulicy Leśnej w Karnicach, w 2009 roku zakończono remonty dróg w Niczonowie oraz ulicy Słonecznej w Karnicach.Dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców od 2006 roku w miejscowościach gminnych budowane są chodniki oraz przeprowadzona została odnowa z dostawieniem dodatkowych punktów świetlnych oświetlenia ulicznego.

Nieomal wszystkie powyżej przeprowadzone lub trwające inwestycje, otrzymały dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Pozyskiwanie środków zewnętrznych jest istotne z punktu widzenia ekonomicznego, ponieważ finansowanie tak dużych inwestycji z budżetu Gminy, mogły by stanowić barierę trudną do pokonania.

Od kilkunastu lat na terenie Gminy miały powstać farmy wiatrowej. Jednak różne przeciwności powodowały brak finalizacji tego przedsięwzięcia. W 2009 roku to, o czym tyle się mówiło nie tylko w gminie, ale i w powiecie czy województwie, doszło do skutku. Prace na placu budowy trwały od września 2008 roku, w czerwcu 2009 roku postawiono pierwsze farmy wiatrowe, oficjalne otwarcie parku wiatrowego pod nazwą „Karnice I”, odbyło się 7 maja 2010 roku. Trzynaście elektrowni wiatrowych typu Siemens 2,3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy 29,9 MW, wystarczającej do dostarczenia energii do czterdziestu pięciu tysięcy gospodarstw domowych w obrębie miejscowości Skrobotowo, Kusin i Drozdowo, już funkcjonuje. Planowana jest budowa kolejnego parku wiatrowego.

Co jest w planach?

Władze Gminne wciąż utrzymują kierunki rozwoju dostosowane dla potrzeb mieszkańców. Dzięki zaplanowanym inwestycjom w Gminie Karnice ma się żyć lepiej, a społeczność lokalna ma stanowić jej integralną część, której potrzeby są stawiane na pierwszym miejscu, nie zależnie od przedziału wiekowego, jaki reprezentują.

Przede wszystkim budowa kanalizacji miejscowości gminnych z likwidacją wyeksploatowanej oczyszczalni ścieków w Cerkwicy i rozbudową oczyszczalni ścieków w Karnicach. Pierwszy etap inwestycji rozpocznie się już w kwietniu 2011 roku. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z PROW 2007-2013. W najbliższym czasie planowana jest rozbudowa szkoły podstawowej o dodatkowe pomieszczenia lekcyjne, salę sportowa oraz stołówkę. W dalszych perspektywach rozwojowych, szczególne miejsce zajmuje budowa przedszkola. Doposażenie i tworzenie nowych miejsc rekreacyjno-sportowych, jest również ważnym punktem polityki rozwoju.
E.W.