Dziś jest: Poniedziałek 22 stycznia 2018, imieniny: Anastazji

POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU GMINY KARNICE

POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU GMINY KARNICE

Nadrzędnym celem Urzędu Gminy w Karnicach jest zaspokajanie wymagań i oczekiwań Klientów w sposób sprawny, kompetentny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i aktami wewnętrznymi oraz stałe podnoszenie poziomu obsługiPowyższy cel będzie osiągany poprzez:

  1. Wprowadzenie, utrzymanie i stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2009.
  2. Przestrzeganie ustalonych procedur i instrukcji przez wszystkich pracowników Urzędu Gminy.
  3. Zatrudnianie pracowników posiadających niezbędną wiedzę teoretyczną, kwalifikacje i wysokie umiejętności praktyczne, dążąc do ciągłego ich doskonalenia.
  4. Określenie odpowiedzialności i uprawnień dla wszystkich pracowników Urzędu.
  5. Usprawnianie wewnętrznego i zewnętrznego przepływu informacji.
  6.  Realizację zadań Urzędu w sposób sprawny, kompetentny, w trybie i terminach określonych przepisami prawa i aktów wewnętrznych.
  7.  Podnoszenie jakości usług i obsługi Klientów.
  8.  Zapewnienie Klientom kompleksowej informacji dotyczącej zadań i spraw realizowanych przez Urząd.

 

Utrzymując i ciągle doskonaląc system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2009, potwierdzamy wiarygodność podejmowanych przez urząd działań w celu uzyskania zadowolenia klienta.

Jako Wójt Gminy Karnice deklaruję zapewnienie zasobów oraz powszechne zaangażowanie wszystkich pracowników w sprawy jakości.


PRAGNIEMY, ABY KAŻDY KLIENT UTOŻSAMIAŁ USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ URZĄD GMINY KARNICE Z NAJWYŻSZĄ JAKOŚCIĄWójt GminyKarnice
Lech Puzdrowski

Karnice, 28 marca 2011 r.


ANKIETA DLA KLIENTÓWprosimy o podzielenie się z nami swoimi uwagami oraz sugestiami. Ankieta jest anonimowa, można ją wydrukować i wysłac na nasz adres lub wypełnić gotowy druk na miejscu, w urzędzie.