Dziś jest: Poniedziałek 22 stycznia 2018, imieniny: Anastazji

Kanalizacja Gminy Karnice

Kanalizacja Gminy Karnice

W dniu, 26 stycznia 2011 roku, została podpisana umowa o dofinansowaniu projektu p.n. "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie rurociągów tłocznych i przepompowni ścieków na terenie m. Karnice oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do budynków mieszkalnych oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Mojszewo i Cerkwica". Umowa została zawarta pomiędzy Zarządem Województwa a Urzędem Gminy w Karnicach.

Projekt otrzymał dotację w wysokości 613 279 złotych.

Jest to pierwszy etap procesu inwestycyjnego zmierzającego do skanalizowania obszaru Gminy Karnice. Pierwsze prace na placu budowy rozpoczną się jeszcze tej wiosny.