Dziś jest: Wtorek 23 stycznia 2018, imieniny: Ildefonsa i Rajmunda

07-11-2012

W SZKOLE Z KAŻDYM DNIEM BEZPIECZNIEJ

Zespół Szkół Publicznych w Karnicach przystąpił do zachodniopomorskiego programu profilaktycznego „Bezpieczna Szkoła”. Opieką nad programem sprawuje pedagog Ewa Domagalska, która jest uczestniczką Policyjnego Studium Bezpieczeństwa.
20 października 2012 r. w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie odbyło się pierwsze spotkanie uczestników, podczas którego uczestnicy zostali zapoznani z Programem „Bezpieczna Szkoła” oraz z zasadami współpracy ze wszystkimi służbami mundurowymi interweniującymi na terenie placówki szkoły. Zajęcia prowadzone były przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji, Placówki Straży Granicznej, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej w Szczecinie. Każdy mógł zapoznać się z możliwością współpracy ze służbami mundurowymi oraz ich propozycją edukacyjną w zakresie elementarnych zasad bezpieczeństwa.
W związku realizacją Programu „Bezpieczna Szkoła” w dniu 24 października 2012r. odbyło się spotkanie rodziców z przedstawicielami Policji: dzielnicowym M. Awdziejem oraz K. Nowakowskim oraz K. Zielińskim z Policji drogowej. Przedstawili oni zasady bezpiecznych zachowań w szkole i poza szkołą, tj. w domu oraz miejscu zamieszkania. Przypomnieli o podstawowych zasadach ruchu drogowego, poruszania się po drodze publicznej, konieczności wyposażenia dzieci elementy odblaskowe. Ponadto przedstawili prawne zasady odpowiedzialności rodziców za swoje dzieci oraz odpowiedzialność przed prawem dzieci do lat 10, 15 oraz 17. Omówili sposoby postępowania wobec różnego rodzaju wykroczeń, których dopuszczają się dzieci i młodzież w wieku szkolnym.

Zespól do spraw promocji szkoły w ZSP w Karnicach