Dziś jest: Wtorek 23 stycznia 2018, imieniny: Ildefonsa i Rajmunda

17-11-2011

Żywa lekcja historii

10 listopada 2011r. w Zespole Szkół Publicznych odbyła się żywa lekcja historii, w której uczestniczyli zaproszeni goście min. Przewodniczący Rady Gminy, Andrzej Przeździęk, komendant Straży Gminnej w Karnicach, Marek Bławat, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Karnicach, Elżbieta Maślij, dyrektor ZSP w Karnicach, Teresa Szydłowska, oraz grono pedagogiczne i uczniowie.11 listopada, to symbol miłości ojczyzny, walki o wolność wiary i zwycięstwo. Oddając szacunek symbolom narodowym oddajemy go wszystkim Polakom, tym, którzy odeszli i tym, którzy żyją obecnie.
W czas tamtych wydarzeń przenieśli nas uczniowie, którzy zostali przygotowani do tej lekcji przez nauczycielki: Pania Jolantę Dąbrowską i Panią Annę Kulasek. Babcia - uczennica Aleksandra Kiedrowska - opowiadając wnuczętom historię z młodzieńczych lat, przybliżała nam losy Polaków znajdujących się w niewoli, ich zrywy powstańcze i wielki zapał do walki.Na 123 lata nasz kraj zniknął z mapy Europy, a Polacy czuli się jak więźniowie.
Wobec grożącego niebezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, w celu scentralizowania wszelkich zarządzeń wojskowych i utrzymania porządku w kraju, Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich, jej podległych, Brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu, w którego postać wcieliła się uczennica Natalia Olejniczak.Postać Józefa Piłsudskiego wciąż dla wielu Jego potomnych stanowi wartość żywą, źródło siły, mądrości i patriotycznych postaw. Dzięki wspomnieniom z lat dzieciństwa, lat szkolnych i Jego miłosnych perypetii, mogliśmy bliżej poznać wielkiego Polaka - patriotę.
Patriotyczne pieśni, wykonane przez szkolny chór, opowiadały o duchu walki, oddaniu i miłości za Ojczyznę. Całości dopełniała dekoracja przygotowana przez Panie: Gabrielę Wojciechowicz i Monikę Hrynkiewicz-Sudnik.Wszyscy, zarówno goście, jak i nauczyciele oraz uczniowie z wielkim podziwem oglądali sztukę aktorską swoich koleżanek oraz kolegów.
Na zakończenie uroczystości głos zabrała dyrektor szkoły, Teresa Szydłowska , która w kilku słowach przybliżyła genezę Święta Niepodległości. Kończąc swoje wystąpienie przytoczyła słowa Jana Pawła II: " Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna"Lekcje takie ja ta, są najlepszym dowodem na to, że w ciekawy i interesujący sposób można przekazać wiedzę o tamtych latach, w których nasz naród dążył do wolności.

Jolanta Dąbrowska , Anna Kulasek